בניה מתקדמת חסכונית בייצור פסולת בניין

תהליך בנייה של מבנים בשיטה הקונבנציונלית, שאינה בניה מתקדמת, גורם לייצור פסולת רבה כתוצאה ממספר גורמים:

  • חומרי בניה מיותרים
  • חפירה שמביאה לעודפי עפר
  • אריזות ומיכלים ריקים של חומרים
  • ועוד.

פסולת בניין היא מטרד סביבתי חמור ומקור זיהום עקרי.
קצת נתונים להבנת החשיבות של צמצום כמויות פסולת הבניין – לפי הערכת המשרד להגנת הסביבה מיוצרים בישראל כ-7.5 מיליון טונות של פסולת בניין בשנה.

לשם השוואה, זו כמות הגדולה בכ 12% מכמות הפסולת הביתית.
רק כ – 13% מפסולת הבניין עוברת למיחזור!

הבניה המתקדמת פועלת על פי עקרונות ברורים שמביאים לצמצום משמעותי של כמויות הפסולת:

ניהול נכון של הפרויקט במטרה למזער טעויות באתר הבנייה
חישוב מדוקדק של כמות החומרים הדרושה וניצולם ביעילות
ייצור החומרים מחוץ לאתר